Ιστορική έκθεση «Χαρακτική – Από την Προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα» στην Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών

29 Δεκεμβρίου 2021 – 18 Φεβρουαρίου 2022  Ιστορική έκθεση «Χαρακτική – Από την Προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα» στην Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών

 Η έκθεση αναπτύσσεται στο χώρο χρονολογικά ώστε να γίνει κατανοητή η πορεία της γραφής, της γνώσης και της χαρακτικής τέχνης. Ξεκινά με τις προϊστορικές βραχοχαράξεις από την Κίνα, την Γαλλία και την Ελλάδα. Συνεχίζεται στους αρχαίους ιστορικούς χρόνους με τα σύμβολα, σφραγίδες, επιγραφές, σφραγιδόλιθους από Αρχαιολογικά και Ιστορικά μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Προχωράει στην Κίνα με αρχαίες γραφές και ιστορικές εκτυπώσεις χαρακτικής από μουσεία της Κίνας. Συνεχίζεται στην ευρωπαϊκή χαρακτική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Ιμπρεσιονισμού και της Ιαπωνικής Τέχνης (από συλλογές). Προχωρά σε λιθογραφίες ξένων περιηγητών στην Ελλάδα από ελληνικά ιστορικά μουσεία, και σε χαλκογραφίες εικόνων του Αγ. Όρους.

Ολοκληρώνεται δε με χαρακτικά έργα Ελλήνων χαρακτών, μελών του Ε.Ε.ΤΕ. Αφ’ ενός (από συλλογές) με τα έργα καλλιτεχνών που δεν ζουν πια και που πολλοί από αυτούς κατέδειξαν μα τα χαρακτικά τους σημαντικά γεγονότα και τους αγώνες της νεότερης Ιστορίας του τόπου μας, κι αφ’ ετέρου με τα έργα σύγχρονων χαρακτών μερικά από τα οποία καταδεικνύουν και την τεχνική εξέλιξη της ψηφιακής τέχνης στην Ελλάδα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s