«Μορφές του 21»

Από 17 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2021 Έκθεση Γιάννη  Ψυχοπαίδη  με τίτλο «Μορφές του 21» στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138.

Πρόκειται για πρόσφατη δουλειά του καλλιτέχνη που περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, χαρακτήρα και σχέδια, μέρος των οποίων  δημιούργησε  κατά τη διάρκεια της πόλύμηνης καραντίνας με αφορμή σκέψεις και προβληματισμούς που ενεργοποίησε και ζωντάνεψε δημιουργικά η επέτειος των διακοσίων ετών από το 1821. Την επιμέλεια έχουν αναλάβει ο ενδυματολόγος – σκηνογράφος Διονύσης Φωτόπουλος και ο Τάσος Σακελλαρόπουλος, υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s