«Με έμπνευση από Ελλάδα» Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος – Δεξαμενή

«Με έμπνευση από Ελλάδα» Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος – Δεξαμενή

17 Ιουνίου- 31 Ιουλίου 2021.

Η ομαδική αυτή έκθεση οργανώθηκε με διάθεση μιας πολύπλευρης προσέγγισης της έννοιας της Ελληνικότητας στις μέρες μας με έναυσμα το ερώτημα που έχει συχνά αποσχολήσει θεωρητικούς και εικαστικούς: Υπάρχει σύνδεση του τόπου καταγωγής του καλλιτέχνη, με το έργο του και αν ναι που έγκειται αυτή;

 Στα έργα που παρουσιάζονται σε μεγάλο ποσοστό η ελληνικότητα προσεγγίζεται με αναφορές στο Τοπίο. Μεγάλο μέρος των έργων προσεγγίζει τον τόπο μας μέσα από απεικονίσεις με αναφορά στο φυσικό τοπίο, με τη θάλασσα, τον ουρανό και τοπία από ελληνικά νησιά να κυριαρχούν, αλλά και πιο αφαιρετικές προσεγγίσεις των χρωμάτων και του φωτός που εκπέμπει ο ήλιος και ο ουρανός στη χώρα μας. Άλλα πάλι έργα αποτελούν αναφορές στο σύγχρονο αστικό τοπίο ή προβάλλουν αναφορές στον Πολιτισμό, την Ιστορία, στα ήθη και στα έθιμα του τόπου μας, στην Παράδοση, στις Τέχνες, στα μνημεία, σε τελετουργίες. Τέλος υπάρχουν και τα έργα εκείνα με τις αναφορές στην χλωρίδα και στην πανίδα του τόπου μας αλλού με πιο άμεσα αναπαραστατική προσέγγιση και αλλού πιο έμμεσα υπαινικτικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s